Xây dựng cơ bản (VND/m²)

 

3.000.000

  • 99.000/m²
  • 99.000/m²
  • 99.000/m²
   

  Tổng diện tích sàn xây dựng

  • 0
   

  Tổng diện tích sân thượng

  • 0
   

  Tổng diện tích hầm

  • 0
   

  Tổng diện tích móng (Bằng diện tích xây dựng)

  • 0
   

  Tổng diện tích sân

  • 0
   
 
3.000.000
 
Tổng cộng
0